בחינת היתכנות להרחבת פעילות עסקית עבור חברה בתחום הבידור

רקע: מנכ"ל חברה הפועלת בשוק הבידור בישראל ביקש לבחון את הכדאיות הכלכלית ואת סיכויי ההצלחה של מהלך עסקי להרחבת פעילות החברה לתחומים משיקים לפעילותה האורגנית ולקבל המלצה לגבי אופן מימוש הכניסה לתחום הפעילות החדש.

המשימה העסקית: בחינת תמונת השוק, הנכסים והמיצוב של החברה וגיבוש המלצה לכניסה או להימנעות מכניסה לתחום הפעילות החדש.

הפתרון של TASKFORCE:

  • ביצוע סקר שוק בתחום הפעילות המוגדר, לרבות באמצעות הפעלת לקוחות סמויים וביקורים בשטח

  • ניתוח נכסי החברה והאפשרות שלה למנף נכסים אלה לכדי יתרונות יחסיים בעת הכניסה לתחום הפעילות החדש

  • בחינה כלכלית של גודל השוק ושל פוטנציאל ההכנסות והרווחיות בתחום הפעילות העסקית החדש

  • גיבוש מצגת מסכמת של ממצאי הבדיקה כולל המלצה לדרך הפעולה המיטבית באותה נקודת זמן

  • הצגת המסקנות למנכ"ל, להנהלת החברה ולשותפיה העסקיים בתחום

הצוות שהקימה TASKFORCE לצורך המשימה כלל:

  • צוות מידענות עסקית

  • צוות סוקרי שוק ולקוחות סמויים

  • מנהל עסקי במיקור חוץ (Out-sourcing)

פוסטים קשורים

הצג הכול
עוד משימות עסקיות שהשלמנו בהצלחה