בחינת פוטנציאל בהצעה לרכישת זיכיון בתחום הלימודים וההכשרות

רקע: יזם שקיבל הצעה להתקשר בעסקת זכיינות ביקש לבדוק את כדאיות העסקה וההצעה שקיבל.

המשימה העסקית: ניתוח עסקת זכיינות בתחום ההכשרות והלימודים בהיבט עסקי וכלכלי, ריכוז הנתונים הכלכליים להכנת תוכנית עסקית לאנשי עסקים, גיבוש חוות דעת במענה להצעה: דחייה / קבלה / כניסה למשא ומתן.

הפתרון של TASKFORCE:

  • לימוד וניתוח ההצעה לרבות הנתונים הכלכליים שהועברו ליזם

  • איסוף מידע ונתונים עסקיים לגבי התחום ולגבי פעילותה של החברה המזכה, לרבות הפעלת "לקוח סמוי" וקיום שיחות עם בעלי מקצוע מהתחום

  • הצגת המסקנות שגובשו בפני היזם והצוות שלו, לרבות התוכנית העסקית וההמלצות לגבי המשך הפעולה

הצוות שהקימה TASKFORCE לצורך המשימה כלל:

  • מנהל עסקי במיקור חוץ (Out-sourcing)

  • חברה לשירותי לקוח סמוי

פוסטים קשורים

הצג הכול
עוד משימות עסקיות שהשלמנו בהצלחה